Menu Zamknij

Legalizacja wag

Legalizacja wag to procedura sprawdzenia wagi i nadania jej przez Urząd Miar cech potwierdzających, że nadaje się ona do rozliczeń handlowych i waży towary z dokładnością podaną na tabliczce znamionowej. Błąd pomiaru dla wag sklepowych wynosi 5 gramów, zaś dla wag magazynowych od 20 do 50 gramów. Jeśli dane urządzenie pokazuje wynik nie przekraczający właściwej wagi przedmiotu o wartość wymienioną na tabliczce znamionowej, może zostać zalegalizowane i dopuszczone do użytku handlowego.

Nasza firma posiada punkt legalizacyjny i oferuje usługę legalizacji zarówno wag elektronicznych jak i mechanicznych.

Procedura legalizacji w naszej firmie wygląda następująco:

 • do wtorku odbieramy od Państwa wagi przeznaczone do legalizacji ponownej;
 • jeśli zachodzi taka potrzeba, na czas legalizacji pożyczamy Państwu wagi zastępcze;
 • przygotowujemy wagi do legalizacji: naprawiamy, regulujemy, kalibrujemy, czyścimy oraz dokonujemy innych czynności wymaganych do przeprowadzenia procedury legalizacji;
 • zgłaszamy wagi do legalizacji i załatwiamy wszystkie pozostałe formalności z Urzędem Miar;
 • w czwartek odbywa się w naszym punkcie proces legalizacji przy udziale urzędnika z Obwodowego Urzędu Miar. Na wadze zostają umieszczone cechy legalizacyjne w formie naklejek bądź plomb informujące o okresie ważności legalizacji, jeśli w Państwa firmie występują kontrole zewnętrzne wymagające świadectw legalizacji (np. ISO) prosimy o zgłoszenie tego przed legalizacją wagi;
 • dostarczamy Państwu gotowe zalegalizowane wagi;
 • dostarczamy Państwu świadectwo legalizacji jeśli było zamówione;
 • przypominamy naszym klientom o kończącym się okresie ważności legalizacji.

WAŻNE!

Nowe wagi posiadają legalizację producenta zwaną legalizacją pierwotną, której ważność wynosi 3 pełne lata + rok w którym waga została wyprodukowana.

Przykład: waga zakupiona w czerwcu 2018 roku straci ważność legalizacji w grudniu 2021 roku.

Ważność drugiej i każdej kolejnej legalizacji wynosi 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym waga została ponownie zalegalizowana.

Przykład: waga ponownie zalegalizowana w czerwcu 2018 roku straci ważność legalizacji w ostatniego dnia czerwca 2020 roku.

Wagi, które koniecznie muszą zostać zalegalizowane to te używane:

 • w obrocie handlowym;
 • w placówkach leczniczych podczas monitorowania, diagnozowania i leczenia pacjenta;
 • w aptekach przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę;
 • w laboratoriach przy tworzeniu analiz medycznych i farmaceutycznych;
 • przy paczkowaniu towarów;
 • przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów;
 • Przy obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, kar, wynagrodzeń i innych tego typu opłat.