Menu Zamknij

Wzorcowanie wag

Co to jest wzorcowanie wag? Czym jest wzorcowanie wag?

Jest to sprawdzenie wagi za pomocą wiarygodnego wzorca masy i określenie różnicy pomiędzy wartością tego wzorca a wskazaniem wagi. Pozwala to na określenie jak dokładna jest waga poddawana kontroli.

Wynikiem wzorcowania jest wyznaczenie błędu i niepewności wagi. Błąd jest różnicą pomiędzy wartością masy wzorca i wskazaniem wagi. Niepewność określa granice rozrzutu wyznaczonego błędu pomiaru.

Wzorcowanie służy nam do oceny stanu metrologicznego i przydatności w użytkowaniu wagi lub innego przyrządu.

Bezpośrednią przyczyną stosowania wzorcowania, są między innymi wymagania systemów zarządzania takich jak ISO, oraz wymagania prawne.

Norma PN-EN ISO 9001 luty 2009,  mówi, że:

7.6 Tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie wiarygodnych wyników, wyposażenie pomiarowe należy wzorcować i/lub sprawdzać w ustalonych odstępach czasu lub przed użyciem w odniesieniu do wzorców jednostek miary powiązanych z międzynarodowymi lub państwowymi  wzorcami jednostek miary.

Chcesz mieć pewność, że Twoje wagi wykorzystywane do kontroli jakości, w procesie technologicznym, działają prawidłowo? Skontaktuj się z nami!

Dlaczego my?

  • Posiadamy wykwalifikowany personel – ukończone szkolenia organizowane przez Główny Urząd Miar w Warszawie
  • Oferujemy bardzo krótkie terminy realizacji wzorcowania
  • Regulujemy, kalibrujemy wagi przed wzorcowaniem
  • Dojeżdżamy do klienta

Proces wzorcowania wag kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zgodnego z normą, w którym obliczono błędy wagi wraz z oszacowaniem niepewności pomiaru według normy. Wszystkie wzorce masy wykorzystywane w naszym Laboratorium posiadają aktualne świadectwa wzorcowania powiązane z wzorcem krajowym poprzez wzorcowanie w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

Istnieje możliwość doradztwa w zakresie interpretacji otrzymanych wyników

Wyposażenie pomiarowe laboratorium stanowią:

  • Wzorce masy klasy dokładności F1
  • Wzorce masy klasy dokładności F2
  • Wzorce masy klasy dokładności E2
  • Wzorce masy klasy dokładności M2
  • Termohigrometr